Ubezpieczenie podróżne

Polisa ubezpieczeniowa działa jak parasol ochronny na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Jesteśmy przekonani, że akurat nam na 99% nic złego się nie powinno przytrafić. Właśnie zawsze pozostaje ten ułamek ryzyka, którego nie możemy przewidzieć, a możemy się przed nim ubezpieczyć. Ubezpieczenie podróżne to coraz częściej wybierana forma dodatkowego zabezpieczenia na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Ubezpieczenie  zazwyczaj kosztuje kilkadziesiąt złotych, a pozwala uniknąć kosztownych komplikacji podczas pobytu za granicą. Wybierając się w szczególności poza Europę powinniśmy pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu nas i naszych współtowarzyszy. Pamiętajmy, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego chroni nas tylko na wypadek leczenia i pobytu w szpitalu na terenie Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie travel

Biuro Podróży Lublin Pomarańcza proponuje Państwu pakiety dodatkowych ubezpieczeń turystycznych na wyjazdy zagraniczne

Ubezpieczenie AXA Large, XL
KL – 30.000 EURO – 50.000 EURO
NNW – 4.000 EURO
Bagaż – 400 EURO
OC – 50.000 EURO

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Istnieje również możliwość dokupienia polisy od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej – 2,8% wartości imprezy

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji podróży tj. z imprezy turystycznej lub biletu lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych, takich jak:

  1. Nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród u osoby Ubezpieczonej,
  2. Nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej,
  3. Poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania,
  4. Bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą,
  5. Wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą,
  6. Śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego. Ubezpieczenie można zawrzeć do 5 dni od daty podpisania umowy/zakupu biletu. W przypadku gdy do wyjazdu jest mniej niż 30 dni ubezpieczenie można zawrzeć tylko w dniu zakupu biletu lub imprezy.